top of page

Heising på Gardermoen

På Gardermoen jobbes det med å fornye og utvide terminalen. På dette prosjektet så er det ØM Fjeld som stiller som totalentreprenør, og derfor har også vi, som underentreprenør, fått gleden av å bli en liten del av dette prosjektet.

Som en del av prosjektet så må også bagasjeanlegget under terminalen utvides, og det er her vi  har hjulpet til. Vi har heiset ned ulike maskiner ned til kjelleren der hvor bagasjeanlegget bygges. Sjakten ned til kjelleren er ca 20 m dyp, men med Hoeflon C6 så gikk jobben knirke fritt. Under kan du se bilder fra noen av løftene vi har gjort.

bottom of page