top of page

Heisingen fortsetter på Gardermoen

Som en del av fornyelses- og utvidelsesarbeidene på Gardermoen, har ØM Fjeld fått oppdraget som totalentreprenør. Som underentreprenør har vi i U-Rent også blitt en del av prosjektet.

En av oppgavene i prosjektet var å utvide bagasjeanlegget under terminalen, og her har vi hjulpet til med heising av ulike maskiner ned til kjelleren hvor anlegget bygges. I motsetning til tidligere da vi brukte Hoeflon C6, måtte vi denne gangen bruke vår Jekko SPX 650. Dette skyldes at det var behov for en større kran som kunne løfte ned mye tungt stål som skulle brukes i byggingen av stålkonstruksjoner i kjelleren.

bottom of page